Argyle v Bradford - Telford scores

Argyle v Bradford City, November 23, 2019